Christelijke Muziek & Concertagenda

Zeeuws Vocaal Ensemble

Het Zeeuws Vocaal Ensemble uit Goes werd door
Kees van Eersel opgericht in 1988 met als doel het
op niveau uitvoeren van wereldlijke en geestelijke
koormuziek van de Middeleeuwen tot nu.

De muziek die wordt uitgevoerd, staat altijd in relatie
tot de jaargetijden of de feest- en gedenkdagen. Het koor trad inmiddels op voor radio en tv en maakte concertreizen naar Engeland, Duitsland, België, Letland en Litouwen. In eigen land wordt veelvuldig opgetreden. De concerten gaan meestal gepaard met één of meer instrumentale solisten of in combinatie met een gastkoor.

Het repertoire bestaat uit honderden koorwerken zoals chansons, madrigalen, motetten, cantates, meerstemmige missen en koorliederen, waaronder een aantal die door de dirigent zelf zijn gecomponeerd.

De leden komen uit alle windstreken van de provincie en uit West-Brabant. Het aantal koorleden telt om en nabij de 25 leden. Het merendeel hiervan volgt zanglessen en/of koorscholing. Een deel is professioneel muzikaal werkzaam.

Invoer 2007-04-05 10:15:13 | Mutatie 2007-04-12 09:09:16