Christelijke Muziek & Concertagenda

Annemiek Koelewijn

Annemiek Koelewijn begon met zingen na enkele ingrijpende periodes in haar leven. Eerst kreeg haar man (toen haar vriend) de gevreesde ziekte, daarna kreeg ze zelf te maken met een soort overspannenheid. Na ontmoetingen met Remco Hakkert en Gerald Troost kreeg ze de smaak te pakken. Zelf zegt ze over haar zangtalent: "Nu wil ik graag zingen en liedjes schrijven over de Here, en hoop dat de mensen er echt wat aan hebben en ook ikzelf. Want als je wat voor een ander kan betekenen is de eerste zegen voor jezelf."

Invoer 2006-11-29 14:02:59 | Mutatie 2007-04-13 09:05:58