Christelijke Muziek en Concertagenda

Ruurd Walinga komt met 'potpourri-viering'

500 jaar aan kerkelijke tradities in één kerkdienst

Van onze redacteur Eline Visscher

28-11-16

Evangelist en cabaretier Ruurd Walinga bruist van de creatieve ideeën. In het kader van vijfhonderd jaar Reformatie komt hij met een nieuw initiatief: een 'potpourri-viering', oftewel een kerkdienst waarin alle verschillende kerkelijke tradities aan bod komen.

Van hele noten tot Hillsong

De vijfhonderd jaren sinds de Reformatie hebben heel wat christelijke stromingen met zich meegebracht. Al die tradities brengt Ruurd Walinga samen in zijn zogeheten 'potpourri-viering'. Potpourri staat voor een mengsel van verschillende bestanddelen, en zo is ook de dienst van Walinga opgebouwd. "Als je vaak in de kerk komt, wordt er vaak één genre gehanteerd", aldus de evangelist. "In de PKN-gemeente van een vriend zingen ze alleen maar op hele noten, en in mijn kerk wordt juist Hillsong en Opwekking gezongen. Daarom dacht ik: laten we een viering beginnen waarin alle muziekstijlen aan bod komen." En die psalmen op hele noten, Opwekking en Hillsong komen allemaal voorbij, net als Johannes de Heer, Taizé, Bach en de joodse traditie.

Walinga knoopt zelf de verschillende stijlen aan elkaar met cabaret. "We beginnen met het zingen van het traditionele lied 'Hoe zal ik U ontvangen'. Vervolgens geef ik er een evangelische draai aan met een vernieuwde versie, op dezelfde wijs:
'U die van alle tijden bent,
ik kom hier even kijken.
Ik heb slechts een moment.
Om precies te zijn een uurtje,
hooguit een vijf kwartier.
Dus kom maar met dat vuurtje,
met geestig veel vertier.'


Voor de moderne mens moet alles snel en nú gebeuren. De vraag is: Kan dat? Ik hoop ze mee te nemen in dat 'heilig uurtje'."

Het idee erachter

Zoals André Rieu klassieke muziek toegankelijk maakt voor een groot publiek, zo wil Walinga de schoonheid van kerktradities en -liederen laten zien. "Aan de ene kant wil ik er mensen mee trekken die van de kerk zijn weggegaan, en aan de andere kant wil ik mensen die in een bepaald patroon zitten, kennis laten maken met bepaalde stijlen. Laatst heb ik in een PKN-kerk taizéliederen laten zingen, en vervolgens een stilte laten vallen van vijf minuten lang. Mensen werden daar best ongemakkelijk van. Daarmee wilde ik aangeven hoe het is om stil te zijn in het huis van God. Met mijn potpourri-viering wil ik mensen inspireren en iets nieuws laten beleven. Ook wil ik ze laten genieten van de schoonheid van de rijke muzikale traditie die we hebben in de kerk."

Praktische invulling

De potpourri-vieringen vinden plaats vanaf januari. Gemeentes kunnen zich er zelf voor aanmelden. De diensten duren ongeveer een uur, de concrete invulling van het programma wordt vastgelegd in samenspraak met de gemeente waar de viering wordt gehouden.


 Laatst gewijzigd: 28-11-16 - Geplaatst: 25-11-16